Gode nyheter! NORLA, Senter for norsk litteratur i utlandet, har valgt ut Hva er økonomi? Fakta og funderinger som fokusbok for høsten 2015. Det betyr at boken skal ut å reise! Frem til desember 2015 vil NORLA promotere Hva er økonomi? Fakta og funderinger på de internasjonale bokmessene i Gøteborg, Frankfurt, Moskva og Mexico.

NORLAS oppgave er å fremme oversettelse av norske bøker til andre språk. Dette betyr at utenlandske forlag nå for mulighet til å bli kjent med vår bok om økonomi for barn og ungdom. Kanskje det viser seg at det er behov for å gi unge mer kunnskap om økonomi også i andre land?

Her kan du se hvilke bøker som er valgt ut sammen med Hva er økonomi? Fakta og funderinger.