Hva er finanspolitikk og hva er et statsbudsjett?

Tilleggsstoff til side 66 i boka Hva er økonomi? Fakta og funderinger.

Kapittel 6 i boka forklarer hvordan din personlige økonomi er en del av skattesystemet. Her skal vi se nærmere på hvor skattesystemet hører hjemme i den økonomiske politikken i Norge.

Skattesystemet tilhører den delen av den økonomiske politikken som kalles finanspolitikken. Finanspolitikken handler om hvordan det offentliges inntekter og utgifter skal være. Skatter og avgifter er den viktigste inntekten til staten, fylkeskommunene og kommunene. I 2014 var de offentlige inntektene på til sammen over 1700 milliarder kroner. Av dette var over 1200 milliarder kroner direkte og indirekte skatter.

Det viktigste virkemidlet i finanspolitikken er statsbudsjettet. I statsbudsjettet presenterer regjeringen hvor store inntekter og utgifter den tror staten vil få i året som kommer, og hvordan den ønsker å prioritere pengebruken. Statsbudsjettet er med andre ord en komplisert utgave av det budsjettet du som privatperson kan lage for å få oversikt og ta styring over din egen økonomi (se kapittel 4 i boka). Det er Stortinget som til slutt vedtar statsbudsjettet. Dette er en viktig politisk begivenhet hvert år.

Du kan lære mer om finanspolitikk og statsbudsjettet på Finansdepartementets nettsted for ungdom Ungokonomi.no.

[ Tilbake til Finn ut mer! ]

 

Hva er økonomi? Fakta og funderinger
Boken er skrevet med støtte fra Det faglitterære fond og Fritt Ord. Nettstedet Hvaerøkonomi.no er laget med støtte fra Finansmarkedsfondet.

Les mer om boken
Les mer om forfatteren
Les mer om nettstedet
Les omtaler av boken her
Kjøp boken nå


Gunhild J. Ecklund

Forfatter, formidler og rådgiver