Hva er Forbrukerrådet og Forbrukerombudet?

Tilleggsstoff til side 73 i boka Hva er økonomi? Fakta og funderinger.

Kapittel 7 i boka handler om deg som forbruker, hva forbruk har å si for samfunnet, hvordan du kan bli en mer bevisst forbruker, og hvilke rettigheter du har som forbruker. To av organisasjonene som jobber med forbrukernes interesser er Forbrukerrådet og Forbrukerombudet.

Hva er Forbrukerrådet?

Forbrukerrådet er en uavhengig interesseorganisasjon som skal hjelpe forbrukere og påvirke myndigheter og næringsliv til å ta hensyn til forbrukerne. Du kan kontakte Forbrukerrådet hvis du trenger hjelp i forbindelse med et kjøp du har gjort. De gir råd og mekler også mellom partene i klagesaker. Hvert år svarer Forbrukerrådet på nesten 100 000 henvendelser. For mer informasjon, se Forbrukerradet.no.

Hva er Forbrukerombudet?

Forbrukerombudet jobber også med å sikre forbrukernes interesser. Ombudet er en offentlig myndighet som blant annet overvåker reklame og markedsføring. Forbrukerombudet skal gjøre det enklere og tryggere å være forbruker. Du kan klage til Forbrukerombudet hvis du opplever at noen driver ulovlig markedsføring, telefonsalg eller liknende, men ombudet hjelper deg ikke hvis du for eksempel angrer på et kjøp. Da må du kontakte Forbrukerrådet. Forbrukerombudet behandler ca. 10 000 skriftlige henvendelser i året. Du finner mer informasjon på Forbrukerombudet.no.

[ Tilbake til Finn ut mer! ]

Hva er økonomi? Fakta og funderinger
Boken er skrevet med støtte fra Det faglitterære fond og Fritt Ord. Nettstedet Hvaerøkonomi.no er laget med støtte fra Finansmarkedsfondet.

Les mer om boken
Les mer om forfatteren
Les mer om nettstedet
Les omtaler av boken her
Kjøp boken nå


Gunhild J. Ecklund

Forfatter, formidler og rådgiver