Hva er renters rente?

Tilleggsstoff til side 26 i boka Hva er økonomi? Fakta og funderinger.

I kapittel 2 i boka lærer du om det å låne penger, og hva renter egentlig er. Som du husker fra boka er renter prisen på penger. Den som låner penger i banken, må betale renter i tillegg til det beløpet de har lånt. Hvis du setter penger inn i banken, er det du som får utbetalt renter, fordi banken faktisk låner penger av deg.

Nå skal vi se litt nærmere på et annet begrep som er lurt å kunne, nemlig renters rente. Det er renten du får på rentene dine.

Tenk deg at du setter inn 5000 kroner på en bankkonto der banken tilbyr deg 4 prosent rente. Etter 1 år har beløpet vokst til 5200 kroner. Renteinntekten din etter 1 år er altså 200 kroner (siden 4 prosent av 5000 er 200 kroner). Etter 2 år er sparebeløpet ditt 5408 kroner. Det vil si at renteinntekten din er 8 kroner høyere det andre året enn den var det første året. De 8 ekstra kronene er renters renter, altså rentene på renteinntekten din fra det første året (siden 4 prosent av 200 er 8).

Renters rente-effekten er sånn at jo lenger du lar den virke, jo fortere vokser beløpet. Etter 50 år med 4 prosent rente har de 5000 kronene vokst til 35 536 kroner. Det er sju ganger så mye som du startet med. Hvis pengene derimot fikk stå urørt i 100 år, ville de vokst til 252 531 kroner. Det er hele femti ganger mer enn de opprinnelige 5000 kronene.

Når du sparer, betyr renters rente-effekten at du får ekstra inntekter. Hvis du låner penger og ikke betaler dem tilbake i tide, kan renters rente-effekten bety at du må betale ekstra mye tilbake til banken.

[ Tilbake til Finn ut mer! ]

Hva er økonomi? Fakta og funderinger
Boken er skrevet med støtte fra Det faglitterære fond og Fritt Ord. Nettstedet Hvaerøkonomi.no er laget med støtte fra Finansmarkedsfondet.

Les mer om boken
Les mer om forfatteren
Les mer om nettstedet
Les omtaler av boken her
Kjøp boken nå


Gunhild J. Ecklund

Forfatter, formidler og rådgiver