Hvordan kan du spare smart?

Tilleggsstoff til side 43 i boka Hva er økonomi? Fakta og funderinger.

I kapittel 4 i boka kan du lære om fordeler og ulemper ved å spare pengene dine. Du får også gode tips om hvordan du kan spare i banken. Her skal vi si litt om to andre typer sparing, som du kan vurdere hvis du skal spare pengene dine lenge. Det er Boligsparing for ungdom og sparing i verdipapirfond.

Hva er Boligsparing for ungdom (BSU)?

Boligsparing for ungdom (BSU) er en sparemulighet spesielt laget for ungdom. Ordningen er opprettet for å hjelpe unge til å spare til egen bolig. Pengene på en BSU-konto kan bare brukes til å kjøpe bolig eller til å nedbetale boliglån. Til gjengjeld gir BSU-ordningen deg to fordeler: høyere rente og lavere skatt.

De fleste BSU-kontoer har høyere rente enn en vanlige sparekonto. Dermed gir den deg mer renteinntekter. BSU-ordningen gir deg også skattefradrag. Det betyr at hvis du tjener så mye at du må betale skatt, kan du fra det året du fyller 13 år trekke en del av det beløpet du sparer på BSU-kontoen fra inntekten din. Dermed må du betale mindre i inntektsskatt. BSU er en lønnsom ordning for den som ønsker å spare til egen bolig. Alle under 34 år kan spare i BSU. Kontakt banken din hvis du vil vite mer om reglene for BSU.

Hva er verdipapirfond?

En annen mulighet er å spare i verdipapirfond, også kalt fondssparing. Da brukes sparepengene dine til å kjøpe verdipapirer. Hvor mye du tjener på fondssparing avgjøres av hvor mye disse verdipapirene er verdt når du ønsker å ta pengene dine ut igjen av fondet.

Det finnes flere typer verdipapirer. En type kalles aksjer. Hvis du eier en aksje, eier du en liten del av et aksjeselskap. En annen type verdipapir er obligasjoner. Det er det som kalles et rentebærende gjeldsbrev. Det betyr at hvis sparepengene dine brukes til å kjøpe obligasjoner, så har du gitt et lån til de som har utstedt obligasjonen.

Det er ett ord som er viktig å forstå, hvis du vurderer å spare i verdipapirfond. Det er risiko. Risiko betyr fare. Når vi snakker om sparing, betyr risiko fare for å tape penger. Sammenliknet med å spare i banken, kan du tjene mer på å spare i verdipapirfond. Samtidig har verdipapirfond høyere risiko. Det betyr at det også er en fare for at sparepengene dine kan bli mindre verdt.

Hvis du setter pengene dine i banken, får du dem alltid igjen. Hvis du setter pengene dine i verdipapirfond, kan du tjene godt, men det er også en fare for at du sitter igjen med mindre sparepenger enn du hadde i utgangspunktet. Grunnen til dette er at prisene på verdipapirer stiger og synker. Du kan derfor aldri være helt sikker på hvor mye de er verdt når du ønsker å ta sparepengene dine ut av fondet. Har prisene falt siden du gikk inn i fondet, vil du få mindre igjen. I tillegg kan du tape penger hvis et selskap du eier aksjer i går konkurs, det vil si at det ikke kan betale gjelden sin og må legges ned. Da vil aksjene i dette selskapet (og dermed dine verdipapirer) bli null verdt.

Du har lov til å sette sparepengene dine i verdipapirfond selv om du er under 18 år, men det finnes foreløpig ingen tilbud om fondssparing spesielt for barn og unge. Siden risikoen ved disse fondene er høyere enn ved banksparing, må du snakke grundig med foreldrene dine slik at dere kan finne ut om dette er noe for deg.

Vil du lære mer om sammenhengen mellom sparing og risiko, kan du slå opp på Finansportalen.no

[ Tilbake til Finn ut mer! ]

 

Hva er økonomi? Fakta og funderinger
Boken er skrevet med støtte fra Det faglitterære fond og Fritt Ord. Nettstedet Hvaerøkonomi.no er laget med støtte fra Finansmarkedsfondet.

Les mer om boken
Les mer om forfatteren
Les mer om nettstedet
Les omtaler av boken her
Kjøp boken nå


Gunhild J. Ecklund

Forfatter, formidler og rådgiver