Hvordan måler vi velstand og vekst?

Tilleggsstoff til side 79 i boka Hva er økonomi? Fakta og funderinger.

Kapittel 7 i boka handler om hvordan vårt forbruk påvirker samfunnet vi lever i. Der lærer du blant annet hvordan forbruk kan skape skadelig press på miljøet, men også at forbruk kan skape økonomisk vekst og gjøre land rikere. Her skal vi se nærmere på hvordan vi kan måle vekst og velstand i et land.

Det mest vanlige målet som vanligvis brukes for å beskrive hvor rikt et land er kalles bruttonasjonalproduktet (BNP). BNP brukes til å måle verdiskapning i et land, det vil si verdien av de varene og tjenestene et land produserer, minus de varene som ble brukt under denne produksjonen. Både læreren bak kateteret og bilmekanikeren i verkstedet bidrar til BNP.

Når vi skal sammenlikne forskjellige land, brukes ofte BNP per innbygger som mål på hvor rikt et land er. På FN-sambandets side Globalis finner du sammenlikning av BNP per innbygger i verdens land: Globalis.no/Statistikk.

BNP handler om de materielle verdiene i et land. Altså ting. Noen har stilt spørsmål ved om dette er et godt mål på velstand. Det lille kongedømmet Bhutan, som ligger i Himalaya i Sør-Asia, har laget et alternativt mål, nemlig brutto nasjonal lykke (BNL). I dette målet tar man ikke bare med materiell verdiskapning, men prøver også å måle verdien av blant annet familiesamhold, kultur, balanse mellom arbeid og fritid, søvn og tid til meditasjon. Målt i BNP er Bhutan et svært fattig land. Målt i BNL er det mye rikere. For mange av de materielt sett rikeste landene i verden er situasjonen omvendt. Kanskje brutto nasjonal lykke er en bedre måte å måle vår verdiskapning på?

[ Tilbake til Finn ut mer! ]

Hva er økonomi? Fakta og funderinger
Boken er skrevet med støtte fra Det faglitterære fond og Fritt Ord. Nettstedet Hvaerøkonomi.no er laget med støtte fra Finansmarkedsfondet.

Les mer om boken
Les mer om forfatteren
Les mer om nettstedet
Les omtaler av boken her
Kjøp boken nå


Gunhild J. Ecklund

Forfatter, formidler og rådgiver