For besteforeldre og andre voksne

Har du et barn i familien eller omgangskretsen som du tror kunne ha nytte av å lære mer om økonomi?

Dagens barn tar del i økonomien fra de er ganske små. Overalt møter de skreddersydd reklame og produkter. Allerede fra de er 7-8 år gamle kan de få eget bankkort.

Likevel lærer barn i dag lite om økonomi på skolen, og færre enn før får faste lommepenger eller tjener egne penger. Mange barn og unge har derfor liten bevissthet rundt sin personlige økonomi.

De fleste har også liten mulighet til å lære om hvordan deres personlige økonomi henger sammen med verden rundt dem.

Målet med boken Hva er økonomi? Fakta og funderinger er å gjøre noe med dette.

Ny bok om økonomi for barn og unge

Her kan du lese mer om boken og se hva den inneholder.


Økonomien har forandret seg over tid

Besteforeldre og andre som har levd en stund sitter på viktige erfaringer om økonomi, som dagens barn og unge kan ha både nytte og glede av å høre om.

Underveis i boken Hva er økonomi? Fakta og funderinger er det lagt inn mange historiske tilbakeblikk som viser hvordan økonomien har forandret seg over tid.

Jeg holder også foredrag for eldre (for eksempel i regi av seniorsentere og foreninger) der jeg snakker om barn og økonomi før og nå. Jeg gir innspill til hvordan du kan snakke med dagens unge om økonomiske temaer.

Her kan du lese mer om mitt foredrag for (bestefor)eldre

Denne boken er en nyttig gave til barn og unge. Her får de sjansen til å lære både om egen økonomi og om verden rundt dem.
Hva er økonomi? Fakta og funderinger
Boken er skrevet med støtte fra Det faglitterære fond og Fritt Ord. Nettstedet Hvaerøkonomi.no er laget med støtte fra Finansmarkedsfondet.

Les mer om boken
Les mer om forfatteren
Les mer om nettstedet
Les omtaler av boken her
Kjøp boken nå


Gunhild J. Ecklund

Forfatter, formidler og rådgiver