Om nettstedet

Dette nettstedet er del av et formidlingsopplegg knyttet til boka Hva er økonomi? Fakta og funderinger (Orkana 2015). Nettstedet tilhører forfatteren.

Vi tar forbehold om eventuelle faktafeil, feilstavinger og utelatelser. Ta gjerne kontakt med Gunhild J. Ecklund, hvis du finner feil av noe slag.

I tillegg til nettstedet, omfatter formidlingsopplegget foredrag og en produksjon for Den kulturelle skolesekken. Formidlingsopplegget er utviklet med økonomisk støtte fra Finansmarkedsfondet.

Web-design: Geir H. Hagberg, Competenzia AS
Illustrasjoner: Björk Bjarkadottir

Det er ikke tillatt å reprodusere, kopiere, vise, overføre, publisere eller på annen måte bruke innholdet (tekst, bilder eller kode) på nettsiden for annet enn generell informasjon uten skriftlig samtykke fra Gunhild J. Ecklund.

Alle rettigheter tilhører Mitt Snitt – Gunhild J. Ecklund, org.nr.: 894 755 512
Copyright © 2015

Hva er økonomi? Fakta og funderinger
Boken er skrevet med støtte fra Det faglitterære fond og Fritt Ord. Nettstedet Hvaerøkonomi.no er laget med støtte fra Finansmarkedsfondet.

Les mer om boken
Les mer om forfatteren
Les mer om nettstedet
Les omtaler av boken her
Kjøp boken nå


Gunhild J. Ecklund

Forfatter, formidler og rådgiver