Den kulturelle skolesekken

Skoleåret 2015/2016 er jeg engasjert av Den kulturelle skolesekken Akershus med produksjonen “Pengene og livet”.

Ny bok om økonomi for barn og ungeProduksjonen er basert på boka Hva er økonomi? Fakta og funderinger og inngår som del av DKS Akershus’ turneprogram.

Jeg har anledning til å tilby denne produksjonen til andre skoler enn de som inngår i DKS Akershus’ program. Bestillingen skjer da ikke i regi av DKS, men direkte til meg.

Ønsker du mer informasjon om hvordan jeg kan besøke din skole, i eller utenfor Akershus, kan du fylle ut skjemaet nedenfor.

Om produksjonen

I produksjonen “Pengene og livet” åpner jeg for funderinger og samtaler mellom barn og voksne om økonomiske temaer som berører barna. Produksjonen er todelt.

Først får elevene høre om det å være sakprosaforfatter, hvordan jeg jobber og hvordan elevene selv kan komme i gang med en skriveprosess.

Andre del er en samtale om økonomi, der jeg gir elevene praktiske tips om personlig økonomi (hvordan skaffe og håndtere penger). Elevene lærer også litt om hvordan deres personlige økonomi henger sammen med verden rundt dem.

Forestillingen er i utgangspunktet laget for 7. trinn, men jeg kan også tilpasse den andre aldersgrupper fra 5. trinn og oppover.

Produksjonen er utviklet med økonomisk støtte fra Finansmarkedsfondet og Litteraturbruket v/ Norsk Forfattersentrum.

Ta kontakt via skjemaet under, hvis du ønsker mer informasjon.

Hva er økonomi? Fakta og funderinger
Boken er skrevet med støtte fra Det faglitterære fond og Fritt Ord. Nettstedet Hvaerøkonomi.no er laget med støtte fra Finansmarkedsfondet.

Les mer om boken
Les mer om forfatteren
Les mer om nettstedet
Les omtaler av boken her
Kjøp boken nå


Gunhild J. Ecklund

Forfatter, formidler og rådgiver