I dagens Aftenposten har jeg skrevet en debattartikkel der jeg oppfordrer kunnskapsminister Torbjørn Røe Isaksen til å sørge for at barn og unge får lære økonomi allerede i grunnskolen.

Du  kan lese innlegget i Aftenposten på nett her.

I kapittel 4 i boken Hva er økonomi? Fakta og funderinger skriver jeg om å prioritere. Dette kapitlet handler om å lage budsjett, og hvordan du kan bruke og spare pengene dine på smarte måter. Å prioritere betyr å velge noe foran noe annet. Hvis du for eksempel ønsker deg flere ting enn du har penger til, så må du prioritere hvilke ting du synes er viktigst og velge dem først. Det kan være vanskelig å velge, men det må likevel gjøre hvis du skal få til det du ønsker.

Det samme gjelder for politikerne og de som bestemmer hva norske elever skal lære på skolen. De må prioritere hva som er viktigst, blant mange spennende og viktige fag. Jeg mener at kunnskapsministeren og de andre som skal forme fremtidens skole må prioritere at barn får lære økonomi.

I debattinnlegget forklarer jeg hvorfor. Du kan lese innlegget på nettet her. Jeg har også gjengitt innlegget nederst i denne bloggposten.

Hilsen Gunhild

Debattartikkel i Aftenposten, 26.08.2015:

La barna lære økonomi på skolen

av Gunhild J. Ecklund
historiker og dr.oecon.

Betalingsproblemer hos unge voksne har økt sterkt de siste årene. Inkassobransjen melder at hver fjerde inkassosak gjelder unge under 25 år. Dette utgjør 18.000 unge mellom 18 og 24 år. Til sammen skylder de en halv milliard kroner. Samtidig viser undersøkelser at halvparten av norske 18-åringer vet ikke hva renter er. Nordmenn er også dårligst i Europa til å bruke budsjetter i sin økonomistyring. Bare 26 prosent av nordmenn setter regelmessig opp budsjett, mot 63 prosent av dansker og 42 prosent av svensker. Denne mangelen på kunnskap om økonomi skaper problemer både for den enkelte og for samfunnet.

Sporadisk økonomiundervisning

Ungdommens økonomiske problemer er ikke overraskende. Selv om barn kan få eget betalingskort fra de er 7-8 år og er omgitt av skreddersydde produkter og reklame, får de svært lite systematisk opplæring i økonomi i dagens skole.

I læreplanene for grunnskolen er økonomi ikke et eget fag. Økonomiske temaer dukker opp kun sporadisk, for eksempel i matematikkundervisningen eller når elevene skal lære om fattige og rike land. Da er det imidlertid regneferdigheter og etisk refleksjon som vektlegges, ikke økonomi som avgjørende kunnskap for å håndtere eget liv og forstå verden.

Eksterne aktører overtar

Den mangelfulle økonomiundervisningen har åpnet for eksterne aktører. I høst lanserer storbanken DnB et undervisningsopplegg i personlig økonomi for alle landets 10-åringer. Organisasjonen Ungt Entreprenørskap har allerede i mange år besøkt skoler for å lære elever å starte egen bedrift, mens Skatteetaten underviser i skatt og svart arbeid gjennom sin satsing Spleiselaget.no.

Disse initiativene utenifra er vel og bra, men de kan ikke kompensere for det som burde vært en systematisk satsing på økonomifaget i det ordinære undervisningstilbudet.

Økonomi inn i grunnskolen!

Jeg oppdaget hvor lite dagens barn lærer om økonomi i arbeidet med boken Hva er økonomi? Fakta og funderinger (Orkana 2015). Dette er en bok om som gir barn og unge en grunnleggende innføring både i personlig økonomi og sentrale samfunnsøkonomiske sammenhenger. Jeg mener det er viktig å lære begge deler.

Kunnskap om personlig økonomi gjør oss i stand til å ta styring og unngå å havne i økonomisk uføre slik mange av dagens unge gjør. Samtidig er det viktig å forstå hvordan våre økonomiske handlinger og valg henger sammen med verden rundt oss. Da står vi bedre rustet til å delta i demokratiske prosesser for å påvirke samfunnet.

Fremtidens skole skal nå opp til politisk behandling etter at Ludvigsen-utvalget før sommeren la frem sin rapport om norske elevers kompetansebehov de neste 20-30 årene. Min oppfordring til kunnskapsminister Torbjørn Røe Isaksen er klar: Ta grep for å gjøre økonomi til en integrert del av grunnskolens læreplaner. Barna våre fortjener å få lære om den økonomiske virkeligheten de er en del av.