Foredrag

GJE-portrett-sort-hvit-w275Jeg tilbyr foredrag om barn og økonomi, skreddersydd for store og små grupper. Du kan lese om mine ulike foredrag nedenfor før du tar kontakt via kontaktskjemaet nederst på siden.

Gunhild J. Ecklund

Forfatter, formidler og rådgiver

Her er noen av mine foredrag:

Hva kan du gjøre for at barnet ditt tar mer ansvar for sin egen økonomi?

I foredraget gir jeg konkrete tips om hva vi som foreldre kan gjøre for å vekke barnas interesse for økonomi. Istedenfor å moralisere om hva vi mener barna bør gjøre, er jeg opptatt av at vi gir barna kunnskap til selv å ta bevisste og informerte valg.

Foredraget for foreldre holdes på skoler, f.eks. i regi av FAU-utvalg, eller i andre organisasjoner og grupper av foreldre.

For å bestille et foredrag fyller du ut kontaktskjema nederst på siden.

Besteforeldre og andre som har levd en stund sitter på viktige erfaringer om økonomi, som dagens barn og unge kan ha både nytte og glede av å høre om.

I foredraget gir jeg innspill til hvordan du kan snakke med dine barnebarn eller andre unge om økonomi før og nå. Jeg viser også hvordan historiefaget gir en spennende innfallsvinkel til hvordan økonomi og samfunn har forandret seg.

Foredraget for (bestefor)eldre kan holdes for seniorsentre, foreninger og vennegjenger.

For å bestille et foredrag fyller du ut kontaktskjema nederst på siden.

Trenger du inspirasjon til å formidle økonomi til elevene dine?

Økonomi er ennå ikke er et eget fag i dagens grunnskole. Likevel er lærerplanen innom økonomiske temaer, for eksempel i samfunnsfag og matematikk.

I foredraget deler jeg erfaringer om muligheter og utfordringer som oppstår når vi skal formidle økonomi til barn og ungdom. Jeg gir også innspill til hvordan boka Hva er økonomi? Fakta og funderinger kan brukes som ressursbok for lærere.

Foredraget for lærere kan holdes i regi av skolen, og for lærerorganisasjoner eller andre grupper av lærere.

Jeg kan også komme på besøk til din klasse og snakke om økonomi. Jeg besøker primært elever på 5.-10. trinn. Se her for mer informasjon om min produksjon for Den kulturelle skolesekken, “Pengene og livet”.

For å bestille et foredrag fyller du ut kontaktskjema nederst på siden.

For biblioteker og litteraturinteresserte

Jeg tilbyr foredrag og forestillinger for biblioteker, litteraturhus og andre som er interesserte i litteratur. Hvis publikum er voksne, snakker jeg med utgangspunkt i boka Hva er økonomi? Fakta og funderinger. Hvorfor er det viktig å snakke med barn og ungdom om økonomi? Hvordan kan vi gjøre de unge nysgjerrige og mer interessert i å ta styring over sin egen økonomi?

Hvis publikum er familier og barn, lager jeg forestillinger tilpasset alder. De yngre barna (ca. 6-10 år) får undre seg over hva vi egentlig skal med penger, mens ungdom (fra 10 år og oppover) også får høre om hvorfor det er nyttig og til og med morsomt å lære seg økonomi. Jeg forteller også gjerne litt om hvordan det er å være sakprosaforfatter.

For å bestille et foredrag fyller du ut kontaktskjema nederst på siden.

For finansinstitusjoner, bedrifter og organisasjoner

Hvordan kan vi formidle fagstoff til barn og ungdom som i utgangspunktet har lite kunnskap om og interesse for temaet?

Både som forfatter og som fagrådgiver i utviklingen av et nytt læringssenter for Norges Bank (åpner i 2016) har jeg erfart at det kan være vanskelig å formidle økonomi på en enkel måte.

I foredraget deler jeg mine erfaringer og kommer med innspill til hvordan vi kan gjøre barn og unge nysgjerrige på økonomi og annet fagstoff som i utgangspunktet kan være vanskelig å forstå.

Foredraget passer for finansinstitusjoner, bedrifter og organisasjoner som ønsker å nå barn og ungdom.

For å bestille et foredrag fyller du ut kontaktskjema nederst på siden.

Foredragene for foreldre og lærere er utviklet med økonomisk støtte fra Finansmarkedsfondet.

Ta kontakt for tilbud om foredrag tilpasset ditt behov

 

 

 

Hva er økonomi? Fakta og funderinger
Boken er skrevet med støtte fra Det faglitterære fond og Fritt Ord. Nettstedet Hvaerøkonomi.no er laget med støtte fra Finansmarkedsfondet.

Les mer om boken
Les mer om forfatteren
Les mer om nettstedet
Les omtaler av boken her
Kjøp boken nå


Gunhild J. Ecklund

Forfatter, formidler og rådgiver